Lietuvos žemės ūkio tarybą (LŽŪT) 2018 m. įkūrė trys žemdirbių savivaldos organizacijos: Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija. Vėliau prie LŽŪT prisijungė dar 7 žemdirbius vienijančios  organizacijos.

Šiuo metu LŽŪT vienija veislininkystės, pienininkystės, augalininkystės, sodininkystės, kooperuotus žemdirbius ir jų įmones.

Nuo pat įsikūrimo esame pati aktyviausia žemdirbius atstovaujanti organizacija. Per palyginti trumpą tarybos egzistavimo laikotarpį Lietuvoje buvo surengtos didelį atgarsį mūsų šalies ūkininkijos bendruomenėje ir visuomenėje susilaukusios akcijos, padėjusios apginti žemės ūkio sektorių nuo vis didėjusių grėsmių. Vienijame tik išties puikiai ir aktyviai veikiančias žemdirbių organizacijas, kurių nariai yra atsakingi už beveik 80 proc. šalyje pagamintos žemės ūkio produkcijos.

LŽŪT sprendimai priimami tik tada, kai jiems pritariama vienbalsiai, taip pat nėra ir pirmininko rinkimų – jis rotacijos būdu keičiasi kiekvienais metais. Savo veikloje pritaikėme aukščiausius demokratijos principus ir tai suteikia prielaidų nuosekliam LŽŪT stiprėjimui ir tobulėjimui.
LŽŪT pagrindinis veiklos tikslas – tenkinant viešąjį interesą, puoselėti, tobulinti ir skatinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto verslą Lietuvoje. Mes aiškiai deklaruojame ir LŽŪT tikslus: 
· siekti, kad iš esmės būtų peržiūrėta kaimo plėtros politika, kad Europos Sąjungos ir valstybės parama ūkininkams, žemdirbiams ir kaimo plėtrai būtų skiriama teisingai ir racionaliai;
· įvairiomis priemonėmis siekti, kad Lietuvoje būtų užtikrinta stabili žemdirbių ekonominė ir teisinė padėtis;
· siekti naudingo Lietuvai bendradarbiavimo su Lietuvos, ES ir kitų užsienio šalių žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis;
· atstovauti savo nariams ir ginti jų interesus.


Šiuo metu LŽŪT sudaro dešimt asociacijų:

Lietuvos arklių augintojų asociacija (LAAA)
Lietuvos grūdų augintojų asociacija (LGAA)
Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija (LJGGA)
Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija (LNŽNA)
Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA)
Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS)
Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija (LVKAGA)
Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija (LŽGGA)
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA)
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA)